Kontakt

ISD Huta Częstochowa
ul. Kucelińska 22,
42-207 Częstochowa
Telefon: +48 34 323 12 61 – 63
http://www.isd-hcz.com.pl
NIP: 949 18 27 824

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136890 z kapitałem zakładowym w wysokości 582.194.000zł

Biuro Zarządu

Tel. +48 34 323 7821 +48 34 323 8519
Fax +48 34 365 1854
biuro@isd-hcz.com.pl
marketing@isd-hcz.com.pl

Dział Sprzedaży

Tel. +48 34 323 7359
Fax +48 34 323 0286
sprzedaz@isd-hcz.com.pl

Dział Zakupów i Gospodarki Magazynowej

Tel. +48 34 323 7594
Fax +48 34 323 2551
zakupy@isd-hcz.com.pl

Zespół Systemów i Certyfikacji

Tel. +48 34 323 7915
Fax +48 34 323 2205
certyfikacja@isd-hcz.com.pl

Produkty

z

ISD Huta Częstochowa

Budynki hutnicze

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (ISD HCZ) kontynuuje ponad 100-letnie tradycje hutnicze w Częstochowie, jest największym i najnowocześniejszym krajowym producentem blach grubych. Produkuje ok. 70% blach grubych wytwarzanych w Polsce i ma ponad 35% udziału w całości krajowego zużycia. ISD HCZ jest także uznanym producentem w tej branży w Europie (ok. 5% produkcji). Huta produkuje ponadto konstrukcje stalowe i prefabrykaty z blach grubych, a także półwyroby (wlewki stalowe).

Firma wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w obszarze produkcji wlewków ciągłych, blach grubych oraz elementów prefabrykowanych z blach i konstrukcji stalowych. Certyfikacja Systemu została dokonana przez BVC.